PVC
HEXAMOLL DINCH -  Chất hóa dẻo
HEXAMOLL DINCH - Chất hóa dẻo

Hexamol DINCH là một chất lỏng khan, trong suốt, không màu và hầu như không mùi. Nó tan trong dung môi hữu cơ thông thường và có thể hỗn hợ...

Đọc thêm
-->