BASF
HEXAMOLL DINCH -  Chất hóa dẻo
HEXAMOLL DINCH - Chất hóa dẻo

Hexamol DINCH là một chất lỏng khan, trong suốt, không màu và hầu như không mùi. Nó tan trong dung môi hữu cơ thông thường và có thể hỗn hợ...

Đọc thêm
Toluene Diisocyanate (TDI)
Toluene Diisocyanate (TDI)

Toluene diisocyanate (TDI) là chất lỏng trong suốt có độ nhớt thấp ở nhiệt độ phòng. TDI không hòa tan trong nước. Nó có thể trộn lẫn với r...

Đọc thêm
BASF Dow Ineos NC Petrochem Petronas

Back to Top