Alcohols
Isobutanol
Isobutanol

Isobutanol (IBA) là dung môi có độ bay hơi trung bình. Nó tan một phần trong nước ở nhiệt độ thường và ít hút ẩm. Nó có mùi nhẹ nhưng là mùi...

Đọc thêm
n-Butanol
n-Butanol

n- Butanol (Nomar Butyl Alcohol) là loại cồn có độ bay hơi vừa. Nó tan một phần trong nước ở nhiệt độ thường và là chất lỏng hút ẩm nhẹ, có...

Đọc thêm
BASF Dow Ineos NC Petrochem Petronas

Back to Top