Chất hoạt động bề mặt
Nonyl Phenol Ethoxylate (NP9)
Nonyl Phenol Ethoxylate (NP9)

Nhóm chất họat động Terginol Nonyl Phenol gồm các chất hoạt động bề mặt nonion có rất nhiều ứng dụng như: sản xuất các sản phẩm tẩy rửa, sơ...

Đọc thêm
BASF Dow Ineos NC Petrochem Petronas

Back to Top