USP
Refined Glycerine 99,7% (indonesia)
Refined Glycerine 99,7% (indonesia)

Glycerine tinh chế là chất lỏng nhớt không màu và không mùi, vị ngọt và nó có khả năng hút ẩm. Nó có chất hòa tan tốt, chất làm dẻo, chất gi...

Đọc thêm