Isocyanates
Toluene Diisocyanate (TDI)
Toluene Diisocyanate (TDI)

Toluene diisocyanate (TDI) là chất lỏng trong suốt có độ nhớt thấp ở nhiệt độ phòng. TDI không hòa tan trong nước. Nó có thể trộn lẫn với r...

Đọc thêm
BASF Dow Ineos NC Petrochem Petronas

Back to Top