Ketones
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)

Dung môi Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) là chất lỏng trong suốt, không màu, bền, có độ bay hơi vừa phải, nhiệt độ sôi tương đối cao và có mùi...

Đọc thêm