Chat Qua Zalo
0984.541.045

Hóa Dẻo

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hóa Dẻo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hóa Dẻo. Hiển thị tất cả bài đăng
Chất hoá dẻo Hexamoll Dinch - sản xuất nhựa an toàn

Chất hoá dẻo Hexamoll Dinch - sản xuất nhựa an toàn

Hexamol DINCH là một chất lỏng khan, trong suốt, không màu và hầu như không mùi. Nó tan trong dung môi hữu cơ thông thường và có thể hỗn hợ...

Chất hóa dẻo Di-butyl Phthalate (DBP)

Chất hóa dẻo Di-butyl Phthalate (DBP)

Di-butyl phthalate (DBP) là một chất lỏng khan, trong suốt, gần như không màu, có mùi khó nhận biết được. Dibutyl phthalate (DBP) tan trong...

Cereclor S52 (Parafin Chlor hóa)

Cereclor S52 (Parafin Chlor hóa)

Cereclor s52  (CP52) loại lỏng không tan trong nước, tan rất ít trong cồn, tan vừa phải trong white spirit và tan tốt trong ester, ketone, a...

Hóa dẻo Chlorinated Paraffin S54 (Paraffin chlor hóa)

Hóa dẻo Chlorinated Paraffin S54 (Paraffin chlor hóa)

Paraffin chlor S54 hóa là một chất hóa dẻo rất phổ biến và là 1 phụ gia chống cháy có nhiều tính chất vật lý và hóa học có thể đáp ứng yêu...

Dung môi n-Butanol Tech [Nomar Butyl Alcohol]

Dung môi n-Butanol Tech [Nomar Butyl Alcohol]

n- Butanol (Nomar Butyl Alcohol) là loại cồn có độ bay hơi vừa. Nó tan một phần trong nước ở nhiệt độ thường và là chất lỏng hút ẩm nhẹ, có...

Di-Octyl Phthalate chất hóa dẻo dùng cho sản xuất ngành nhựa

Di-Octyl Phthalate chất hóa dẻo dùng cho sản xuất ngành nhựa

Di-Octyl Phthalate DOP là một chất lỏng khan, trong suốt, gần như không màu, có mùi khó nhật biết được. Di-Octyl Phthalate DOP tan trong cá...

Chất hóa dẻo Dioctyl Terephthalate DOTP

Chất hóa dẻo Dioctyl Terephthalate DOTP

Note: Hiện tại DOTP đã hết hàng, vui lòng xem chất thay thế DOP và Hexamoll DINCH Dioctyl Terephthalate (DOTP) là hợp chất hữu cơ có ...

Hỗ trợ trực tuyến