Sơn Bảo Vệ

Hiển thị các bài đăng có nhãn Sơn Bảo Vệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sơn Bảo Vệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Cereclor S52 (Parafin Chlor hóa)

Cereclor S52 (Parafin Chlor hóa)

Cereclor s52 loại lỏng không tan trong nước, tan rất ít trong cồn, tan vừa phải trong white spirit và tan tốt trong ester, ketone, aromatic ...

Hóa dẻo Chlorinated Paraffin S54 (Paraffin chlor hóa)

Hóa dẻo Chlorinated Paraffin S54 (Paraffin chlor hóa)

Paraffin chlor S54 hóa là một chất hóa dẻo rất phổ biến và là 1 phụ gia chống cháy có nhiều tính chất vật lý và hóa học có thể đáp ứng yêu...