Ly Trích

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ly Trích. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ly Trích. Hiển thị tất cả bài đăng
Dung môi Methylene Chloride (MC)

Dung môi Methylene Chloride (MC)

Methylene Chloride MC là chất lỏng trong suốt, không màu, bay hơi nhanh và có mùi giống mùi của ether. Methylene Chloride MC hoà tan tốt nh...