Chat Qua Zalo
0984.541.045

Ethers

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ethers. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ethers. Hiển thị tất cả bài đăng
Koreox A50 - dầu bôi trơn se chỉ, sợi cho ngành dệt

Koreox A50 - dầu bôi trơn se chỉ, sợi cho ngành dệt

Sản phẩm dầu bôi trơn tan trong nước Koreox / Synalox / Ucon là chất đồng trùng hợp ngẫu nhiêu của ethylen oxide và propylene oxide. Họ sản ...

Hỗ trợ trực tuyến